Privacyverklaring

Algemeen

FFG BV en de aan haar gelieerde ondernemingen hechten belang aan u te informeren over haar wijze van gegevensverwerking. Voor u is het belangrijk te weten welke gegevens bewaard worden, hoe dit gebeurt en voor welke periode. Deze verklaring geldt voor FFG BV en de aan haar gelieerde ondernemingen, verder genoemd “bedrijf”.

 

Welke gegevens worden verwerkt

Wij kunnen gegevens van u verwerken. Dit zijn bedrijfsgegevens, maar kunnen ook persoonsgegevens betreffen. Dit omdat u gebruik maakt van onze dienst of omdat u een contactformulier heeft ingevuld op onze website. De volgende gegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Zakelijk telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres bedrijf
 • Zakelijk e-mailadres contactpersoon
 • IP adres

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig

Deze hebben wij nodig om te voldoen aan uw contactverzoek, zodat wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te benaderen met nieuws omtrent prijzen en/of assortiment.

Daarnaast gebruiken wij deze overeenkomst om uitvoering te kunnen geven aan een eventuele overeenkomst, meesttijds een koopovereenkomst.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren, waarvoor wij uw gegevens verwerkt hebben. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zullen de persoonsgegevens na één jaar worden verwijderd.

 

Delen van informatie met anderen

Wij verstrekken uw gegevens of persoonsgegevens, alléén aan derden als dit nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bedrijf bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerder informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@futurefoodgroup.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail: info@futurefoodgroup.nl.

 

futurefoodgroup.nl is een website van Beheermaatschappij Jan Zandbergen BV, deze is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Postbus 20, 3900 AA te Veenendaal
 • Vestigingsadres: Bobinestraat 29, 3903 KE te Veenendaal
 • KvK: 30131221
 • Telefoon: +31 318 563 563
 • E-mailadres: info@janzandbergen.nl